Jabra noise guide

Ergonomiske råd og vejledning til vores kunder tlf. 70201880

Jabra noise guide

Åbne kontorlandskaber er støjende arbejdsmiljøer


Mange arbejdspladser er indrettet med åbne kontorlandskaber, som har til formål at lette kommunikationen og forbedre samarbejdet mellem kollegaer. Bagsiden af medaljen er, at de åbne kontorlandskaber ofte er præget af et højt støjniveau. I virksomheder med vidensmedarbejdere giver op til 35 % af de ansatte udtryk for, at de bliver forstyrret af kollegerne. Jabra Noise Guide er en bærbar enhed, der måler støjniveauet og gør medarbejderne opmærksomme på den effekt, støj har på arbejdseffektiviteten. Den bruges til at udpege de områder, hvor støjniveauet er særligt højt og gøre medarbejderne opmærksomme på problemet, så støjniveauet kan nedbringes.


Visuel visning af støjniveauet

Et visuelt signal viser, når støjniveauet overstiger en fastlagt grænse. Enheden giver øjeblikkelig feedback ved at vise rødt, gult eller grønt afhængigt af det aktuelle støjniveau. Alle bliver opmærksomme på at holde støjniveauet nede, og resultatet er et bedre arbejdsmiljø.


Måling af støjkilder

Det daglige støjniveau måles og registreres over en periode på op til tre måneder. På den måde kan særlige problemområder i kontoret identificeres og overvåges. Støjdata kan downloades til PC eller USB-nøgle og analyseres med den særlige software SoundEar 3.


Indstil følsomhedsniveauet til særlige forhold

Enheden kan indstilles til at være mere eller mindre støjfølsom – afhængigt af, om støjniveauet på kontoret generelt er lavt eller højt. Efterhånden som virksomheden vokser, kan enhedens indstilling for rød/gul/grøn ændres.


Kontakt os  på tlf. 70201880 for mere information