Vi bruger mange timer på vores arbejdsplads dagligt. Derfor er det vigtigt at man har en ergonomisk rigtigt indrettet arbejdsplads.

Vi tilbyder en ergonomisk gennemgang af virksomhedens og den enkelte medarbejders arbejdsplads.  Dette gør vi sammen med den pågældende medarbejder. Vi indretter arbejdspladsen og giver gode råd.

Den ergonomiske gennemgang omhandler også rådgivning i, hvilke arbejdsredskaber den enkelte bør anvende, og hvordan arbejdsredskaberne skal indstilles og bruges. Vi tager udgangspunkt i de eksisterende arbejdsredskaber og såfremt der skal anskaffes nye produkter, vil det fremgå af den skriftlige rapport som udarbejdes.

Vi ser ligeledes på hjemmearbejdspladser og her får medarbejderen en ergonomisk rådgivning i, hvilke muligheder de har for indretning i hjemmet.

ErgoControl mindsker risikoen for overbelastninger og sildt af medarbejderen. Derved kan virksomhed kan fortsætte med at have et godt og forebyggende arbejdsmiljø. 

En gennemgang tager ca. 30 min. pr. medarbejder.

Du er velkommen til at kontakte os for et tilbud.

Telefon 70201880

e-mail: info@ergodanmark.dk